Institutionen för neurokemi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för neurokemi

The 5th International Conference on Molecular Neurodegeneration (ICMN2018)

The Department of Neurochemistry is proud to announce that we will be hosting the 5th International Conference on Molecular Neurodegeneration (ICMN2018)

Neurokemi med molekylär neurobiologi

Dagens neurokemi är starkt förankrad i känsliga molekylärbiologiska tekniker som PCR, "antisense"-teknik, promotor mapping, gentransfer och "knock out" eller överexpression av gener i djur. Resultaten från Humana Genom Projektet (HUGO) visar genetiska kopplingar till allt fler neurologiska sjukdomar.