Institutionen för neurokemi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för neurokemi

Neurokemi med molekylär neurobiologi

Dagens neurokemi är starkt förankrad i känsliga molekylärbiologiska tekniker som PCR, "antisense"-teknik, promotor mapping, gentransfer och "knock out" eller överexpression av gener i djur. Resultaten från Humana Genom Projektet (HUGO) visar genetiska kopplingar till allt fler neurologiska sjukdomar.