Forskningsprojekt

1. Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom antas orsakas av att en peptid amyloid-beta (1-42) aggregerar i hjärnan och orsakar toxiska aggregat som dödar nervceller. De flesta forskare är eniga om att om man reducerade mängden av aggregerad amyloid-beta i hjärnan skulle sjukdomen bromsas eller förhindras. Projekt syftar till framställa föreningar som är mycket lika kroppseget amyloid-beta (1-42) men som inte kan aggregera till toxiska former och som dessutom kan störa bildandet av toxiska former i hjärnan. Peptider kan normalt inte penetrera blod-hjärnbarrären men för amyloid-beta finns speciella transportsystem som tillåter transport både in och ut ur hjärnan. Att framställa amyloid-beta är metodologiskt mycket krävande men vi har nyligen utvecklat en metod som på ett avgörande sätt underlättar syntesen.

 

2. Bakteriedödande peptider

Vid behandling av bakterieinfektioner och cancer är målet att döda icke önskvärda celler. Ett sätt att döda celler är att tillföra föreningar som gör hål (porer) i membranet. Vi har här utvecklat peptider som vi visat kan döda bakterier med en unik mekanism. Vi har dock inte optimerat de bakteriedödande egenskaperna och avser därför att framställa liknande föreningar för att bättre förstå mekanismen.
Om du väljer att göra ett examensarbete inom gruppen kommer du att få utforma och framställa syntetiska peptider, karakterisera dessa med mass-spektrometri och medverka i testning av de kemiska och biologiska egenskaperna.