Einar Hallberg, Professor

Ülo Langel, Professor, ämnesföreträdare

Tamas Bartfai, Professor

Bengt Mannervik, Professor

Anders Undén, Docent

Anna Forsby, Docent

Anna-Lena Ström, Docent

Henrietta Nielsen, Fil. doktor

Birgitta Sjödin, Fil. doktor

Kerstin Iverfeldt, Professor (In memoriam)