Kort om forskningen idag


Forskningsverksamheten vid institutionen innefattar cellbiologiska, molekylär-biologiska och biokemiska studier av neuro – immuno - interaktioner, inlärning och födointag.
 
Andra forskningsinriktningar är studier av receptor - neurotransmittor/neuropeptid interaktioner, "second-messenger"-systemen, regleringen av genuttryck med endokrina faktorer; molekylär patogenes av neurodegenerativa mekanismer i Alzheimers sjukdom och Spinocerebellär ataxi typ 7 (SCA7) samt molekylära aspekter på neurotoxikologiskt förlopp, t.ex. axonopati.
 
Metodiken är mycket skiftande inom dessa projekt och undersökningar görs både på primära cell- och vävnads-kulturer, på neuronala och gliala cellinjer liksom i rent kemiska system. En viktig inriktning är utveckling och tillämpning av avancerad mikroskopisk avbildning och bildanalys av signalering i odlade nervceller.