Om oss

Personal

Vid institutionen arbetar idag 34 personer, fördelat på 2 TA-personal, 14 lärare/forskare samt 18 doktorander

Administration

Prefekt, ställföreträdande prefekt samt TA-personal

Kontakt

  Besöksadress
  Institutionen för neurokemi
  Arrheniuslaboratorierna
  Svante Arrhenius väg 16B, plan 4
  Stockholm

 

  Postadress
  Institutionen för neurokemi
  Stockholms universitet
  106 91 Stockholm
 
  Fakturaadress
  Stockholms universitet
  Postbox 50741
  202 70 Malmö
 
 
  Expeditionen
  Marie-Louise Tjörnhammar
  Telefon: 08-16 4268
  Fax: 08-16 13 71
  Rum M410