Bakgrund

Neurokemin med angränsande vetenskaper är ett område av mycket stort och växande intresse inom såväl kemi som biologi och medicin. Symposiet avser att belysa senare tids forskning inom neurokemi i vid bemärkelse, med särskilt fokus på två områden: integrativ neurokemi (hur neurokemin samverkar med neurobiologin för att svara på frågor om hjärnans funktioner och felfunktioner) samt neuropeptiders roll vid signalering i hjärnan.

 
Inom fältet integrativ neurokemi kommer internationellt välkända forskare från USA och Europa att föreläsa. Vad gäller neuropeptiders roll vid signalering i hjärnan kommer forskare som givit viktiga bidrag till fältet och är verksamma i Sverige att föreläsa. Symposiet är öppet för alla intresserade men riktar sig framför allt till forskare verksamma inom medicinsk och naturvetenskaplig neurokemi, biokemi och biofysik.
 
De inbjudna föredragshållarna från utlandet är alla synnerligen välkända och högt meriterade forskare:
 
Richard Lerner, The Scripps Research Institute, La Jolla, USA, pionjär vad gäller skapandet av kombinatoriska antikroppsbibiliotek
 
James Eberwine, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, specialist på kvantitativ biologi på ”single neuron level”
 
Jean-Pierre Changeux, Collège de France, Paris, Frankrike, specialist på cellulär signalering och receptormekanismer
 
Daniel Hoyer, Department of Pharmacology, The University of Melbourne, Australia, specialist på epilepsi, sömnstörningar, RNAi och epigenetik
 
Floyd Bloom, The Scripps Research Institute, La Jolla, USA, specialist på neurodegenerativa sjukdomar och neurovetenskap i bredare mening
 
Samuel Gandy, Mount Sinai Hospital, NY, USA, specialist på Alzheimers sjukdom
 
Charles Weissmann, The Scripps Research Institute, Florida, USA, specialist på prioninfektioner och deras molekylärbiologi
 
Tamas Bartfai, The Scripps Research Institute, La Jolla, USA och Tyskland, specialist på hjärnans receptorer och läkemedelsutveckling
 

Preliminärt program

 
8.30-9.00 Registration
 
9.00-9.10 Welcome and Opening Address, Ülo Langel
 
9.10-9.40 Richard Lerner, The Scripps Research Institute, La Jolla, USA
"Phenotypic selections from eukaryotic cells infected with combinatorial antibody libraries"
 
9.40- 10.10 James Eberwine, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
“Quantitative In Vivo Single Cell Analysis: The Secrets of the Cell”
 
10.10-10.40 Coffee break
 
10.40-11.10 Jean-Pierre Changeux, Collège de France, Paris, France
”Allosteric modulation of brain receptors and drug design”
 
11.10-11.40 Daniel Hoyer, The University of Melbourne, Parkville, Victoria, Australia, ”A journey with serotonin (5-HT)”
 
11.40-12.10 Floyd Bloom, The Scripps Research Institute, La Jolla, USA, "Tracking Tamas - A Lifetime of Achieving"
 
12.10-13.30 Lunch
 
13.30-14.00 Samuel Gandy, Mount Sinai School of Medicine and James J. Peters Veterans Affairs Medical Center, New York, USA, "Understanding and Preventing the Molecular Pathogenesis of Alzheimer's Disease and Chronic Traumatic Encephalopathy"
 
14.00-14.30 Charles Weissmann, The Scripps Research Institute, Jupiter, FL, USA, "The winding path from phage to prion"
 
14.30-15.00 Coffee break
 
15.00-15.20 Tomas Hökfelt, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
“Neuropeptide signaling in health and disease”
 
15.20-15.40 Ülo Langel, Stockholm University, Stockholm, Sweden
“Galanin receptor ligands”
 
15.40-16.00 Marianne Schultzberg, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
“Resolution of inflammation in CNS – studies on Alzheimer’s disease”
 
16.00-16.20 Astrid Gräslund, Stockholm University, Stockholm, Sweden
”Biophysical studies of the amyloid β-peptides”
 
16.20-16.40 Rudolf Rigler, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
"Multipoint FCS and single molecule analysis in individual cells"
 
16.40-17.00 Tamas Bartfai, The Scripps Research Institute, La Jolla, USA
"Neuropeptide and cytokine receptors in  fever"
 

Organisatörer

Professor Ülo Langel, Stockholms Universitet, Stockholm, Sweden
Professor Astrid Gräslund, Stockholms Universitet, Stockholm, Sweden
Professor Tomas Hökfelt, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Dr Marie-Louise Tjörnhammar, Stockholms Universitet, Stockholm, Sweden
 

Registreringen är stängd, för information kontakta Marie-Louise Tjörnhammar

 
Konferensen stöds av Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet, Vetenskapsrådet och fonden "Till Bröderna Jacob och Marcus Wallenbergs minne", Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm, Sverige