Prefekt
Einar Hallberg

Ställföreträdande prefekt
Anders Undén

Studierektor grundutbildning
Anna-Lena Ström

Studierektor forskarutbildning
Anders Undén

Ekonomi- och personalansvarig
Sylvia Trunk

Expedition
Marie-Louise Tjörnhammar