Priset är på 10 000 kronor och avses användas för deltagande i Zing konferensen "Proteostasis and Neurodegeneration " i Essex, England 2017.