Universitetsstyrelsen har idag tagit beslut om att verksamheten vid Institutionen för neurokemi ska integreras i DBB från 2018-01-01