Xiaowei Zhuang, professor vid Harvard University, Cambridge, MA, USA, har utvecklat superresolutionstekniken STORM (stochastic optical reconstruction microscopy). Lasermetodik möjliggörs visualisering av enskilda makromolekyler i levande celler. Hon rör sig mellan fysik och biologi och tillämpar sina nanoskopi-metoder inom såväl cell- och neurobiologi som virusforskning. Xiaowei Zhuang är Howard Hughes Medical Institute Investigator, och ledamot av bland annat National Academy of Sciences i USA. Hennes metod anknyter till forskning vid Stockholms universitet rörande upptag och lokalisering av enzymer i levande celler.

Promovering av de nya hedersdoktorerna äger rum i Stadshuset den 30 september 2016. I samband med promoveringen kommer professor Zhuang att hålla ett hedersdoktorsföredrag på Instituionen för beurokemi den 30 september, kl. 14-15, i Magnélisalen, Arrheniuslaboratoriet.

Vid Institutionen för neurokemi är det främst professor Bengt Mannervik som samarbetat med professor Zhuang.