Tid; Fredagen den 16 Maj, kl 14.00

Plats: Heilbronnsalen C458, på Institutionen för neurokemi, Svante Arrrhenius väg 16B

Filosofie doktor Anna-Lena Ström föreläser om rollen av proteinaggregering (ihopklumpning) i neurodegenerativa sjukdomar som Parkinson, ALS, och polyglutaminsjukdomen SCA7

Från Institutionen för neurokemi närvarar studierektor för forskarutbildningen, docent Anders Unden och ämnesföreträdaren, professor Ülo Langel.

Närvarande ledamot från docentberedningen är profressor Elzbieta Glaser, Institutionen för biokemi och biofysik.