Målsättning:

Kursen skall ge fördjupning av kunskaper om de cellulära och molekylära mekanismer som ligger till grund för nervsystemets, nervcellers och gliacellers (mikroglia, oligodendrocyter och astrocyter) funktion. Neurobiologiska förändringar efter trauma, i neuroinflammatoriska och neurodegenerativa sjukdomar, samt möjligheter till neuroregeneration står i fokus.
 

Innehåll:

Celltyper i och utveckling av nervsystemet, nervcellsdifferentiering, tillväxtfaktorer och deras receptormekanismer. Neuroimmunologins grunder, neurotransmittor- och cytokinsignalering, blod-hjärn barriären, autoimmuna sjukdomar i nervsystemet (multipel skleros). Neurodegeneration efter traumatisk skada och i neurodegenerativa sjukdomar (Alzheimers, Parkinsons, ALS och polyglutaminsjukdom). Förändringar i nervsystemet i psykiska sjukdomar. Modeller, tekniker och metoder som används för att studera nervsystemet.  
Kursen innehåller föreläsningar parallellt med laborativa kursuppgifter, samt ett 4-5 veckors projektarbete med laboration på heltid i ett av forskningslabben på Inst. för Neurokemi. Projekten redovisas med avslutande seminarium där studenterna opponerar på varandras arbeten.


Förkunskaper:

KN7001, Neurokemi med molekylär neurobiologi, 15 hp, eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.
 

Omfattning:

9 veckors heltidsstudier


Upplysningar:

Anna-Lena Ström, tel 08-164169 anna-lena.strom@dbb.su.se