Kurserna behandlar nervsystemets cellulära och molekylära uppbyggnad, signal-substansreceptor - samverkan, receptorkopplade funktioner, peptidkemi, genreglering, mutagenes samt molekylär och cellulär bioteknik för framställning och analys av rekombinanta proteiner. Neurokemin utgör grunden för molekylär förståelse av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Spinocerebellar ataxia type 7 (SCA7) och för mentala sjukdomar.
 

Kemister och biologer kan med lika behållning studera neurokemi. Neurokemi befinner sig på gränsområdet kemi - biologi och utnyttjar moderna molekylärbiologiska, biokemiska, cellbiologiska och immunologiska tekniker för att i molekylära termer beskriva och karakterisera funktionerna av nervsystemets olika celltyper och såväl de snabba (msek) interaktioner som ligger till grund för våra sensoriska och kognitiva processer som långsamma processer involverade i synaptogenes, neuronal plasticitet eller degenerering.