Här ser du en lista på avancerade kurser, deras omfattning och vilken/vilka terminer de ges

Kurser under höstterminen period I

Neurokemi med molekylär neurobiologi, KN7001, 15 hp

Självständiga arbeten i neurokemi, 30 hp, 45 hp eller 60 hp

 

Kurser under höstterminen period II

Signaltransduktion - från mask till människa, KN8002, 15 hp

Självständiga arbeten i neurokemi, 30 hp, 45 hp eller 60 hp

 

Kurser under vårterminen period I

Rekombinanta peptider och proteiner, KN7003, 15 hp

Peptider, proteiner och proteomics, KN7002, 15 hp

Självständiga arbeten i neurokemi, 30 hp, 45 hp eller 60 hp

 

Kurser under vårterminen period II

Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi, KN8001, 15 hp

Självständiga arbeten i neurokemi, 30 hp, 45 hp eller 60 hp