Innehåll

Kursen behandlar olika signaltransduktionsvägar i cellen. Effekter av aktivering av ligandreglerade jonkanaler, G-protein-kopplade receptorer och receptor-tyrosinkinaser, samt exempel på andra fylogenetiskt konserverade signalvägar beskrivs. Särskild tonvikt läggs på signaltransduktion i centrala och perifera nervsystemet, receptorkinetik och peptidreceptorsignalering. Vidare behandlas signalering i immunsystemet, koppling mellan immunsystem och nervsystem, neuroendokrin signalering, samt toxiners, farmakas och olika sjukdomars påverkan på signaltransduktion. Specifika system som behandlas inkluderar minne och inlärning. Slutligen berörs metodik för studier av signalering i cellen och evertebrata, vertebrata och in vitro modellsystem. Kursen är användbar för fortsatta studier inom biologi eller kemi (neurokemi, biokemi eller läkemedelskemi) eller arbete inom t ex läkemedelsindustri.
 

Kursen består av följande moment

Teori                                                    8 hp
Självständig litteraturuppgift    7 hp
 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande  antingen 60 hp i kemi eller 60 hp i biologi på grundnivå. Minst 7.5 hp i biokemi ska ingå. Dessutom krävs minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom neurokemi, molekylär neurobiologi, molekylära livsvetenskaper eller läkemedelskemi. Kravet kan även uppfyllas av den som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 

Kurslitteratur

Signal Transduction (Eds. BD Gomperts, IM Kramer, PER Tatham), Elsevier Academic Press, 2009 (Akademibokhandeln, Stockholm Univ.), also review articles, other material handed out by the teachers and your own search in PubMed
 

Omfattning

9 veckors heltidsstudier
 

Upplysningar

Kursansvarig: Bengt Mannervik, bengt.mannervik@neurochem.su.se
Studierektor: Anna-Lena Ström, anna-lena.strom@neurochem.su.se