Målsättning

* Ge möjlighet till sammanhängande laborativt arbete i egen takt och inom ett eget projekt.

* Ge insikt i vetenskaplig forskning genom planering och utförande av en serie vetenskapliga experiment.

* Övning att författa vetenskaplig text inom de former som används i internationella vetenskapliga tidskrifter.

* Övning i muntlig framställan av erhållna resultat vid minst ett seminarium vid institutionen.

 

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande kandidatexamen. Dessutom krävs godkänt resultat på kurser motsvarande 30 högskolepoäng i kemi på avancerad nivå varav 15 högskolepoäng i biokemi eller 15 högskolepoäng i neurokemi med molekylär neurobiologi alternativt kurser motsvarande 30 högskolepoäng i biologi på avancerad nivå inom cellbiologi, immunologi, zoofysiologi, toxikologi, molekylärbiologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, neurobiologi eller allmän fysiologi. Kraven kan även uppfyllas av den som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper eller erfarenheter. Engelska B eller motsvarande.

 

Omfattning

Det självständiga arbetet på 30 hp omfattar minst 14-16 veckors laborationer.

Det självständiga arbetet på 45 hp omfattar minst 24-26 veckors laborationer.

Det självständiga arbetet på 60 hp omfattar minst 36 veckors laborationer.

Allt laborativt arbete sker under handledning inom något av de forskningsprojekt som presenteras kortfattat nedan.

Kursen kan genomföras delvis utanför ordinarie terminer efter överenskommelse med handledaren.

 

Utförande och förslag till projekt

Arbetet kan bl.a. utföras inom något av de projekt som beskrivs nedan. Om du är intresserad kontakta gruppledare eller studierektor.

 • Studier av hur autofagi regleras och påverkar toxiciteten i SCA7, Anna-Lena Ström, tel 08-16 4169
 • Roll och reglering av NADPH-oxidas enzym och oxidativ stress i polyglutamin-toxicitet, Anna-Lena Ström, tel 08-16 4169
 • Signal transduction by neuropeptide receptors, Ülo Langel, tel 16 1793
 •  Development of cellular transporters, Ülo Langel, tel 16 1793
 • Studies and mimicry of protein-protein interactions, Ülo Langel, tel 16 1793
   
 • Pharmacological characterisation of neural stem cells during differentiation, Anna Forsby, tel 16 4169
 • The use of differentiated neural stem cells in neurotoxicicty research, Anna Forsby, tel 16 4169
 • Studies on gene expression markers during neuronal and glia development using quantitiative (real time) RT-PCR, Anna Forsby, tel 16 4169
 • Exploring the Vanilloid Transient Receptor Potential channel TRPV1 as a biomarker for eye and skin irritation, Anna Forsby, tel 16 4169
 • Studies of genomic stability and risk of tumour formation during development of the nervous system, Einar Hallberg, phone 08-16 3598
 • Understanding of neuronal disease by live cell imaging and analysis of signalling in neurites, Einar Hallberg, phone 08-16 3598
 • The role of nuclear membrane proteins in cell signalling, chromatin organization and in mitosis, Einar Hallberg, phone 08-16 3598

 

För mer upplysningar kontakta studierektor  Anna-Lena Ström