Orienteringskursen Hjärnans biokemi behandlar hjärnans struktur och funktion samt om bakomliggande orsaker till olika neurodegenerativa sjukdomstillstånd. Kursen går en kväll i veckan under höstterminen och ger 7.5 hp.

 

Orienteringskursen Hjärnans och kroppens läkemedel handlar om hur läkemedel och andra farmakologiskt aktiva substanser verkar på kroppen och hur dessa mekanismer sedan leder fram till den kliniska effekten. Kursen går en kväll i veckan under vårterminen och ger 7.5 hp

 

Neurokemi, KN5001, som ingår i Kandidatprogrammet i kemi men även kan läsas som fristående kurs

 

Examensarbetet på 15 hp består av ett större litteraturarbete som utformas i samråd med handledaren. Visst laborativt arbete kan förekomma. Läs om våra projekt under forskningsfliken och välj ut de som intresserar dig. Kontakta sedan gruppledare för mer information.

 

Examensarbetet på 30 hp utförs inom någon av de olika forskargrupperna vid Institutionen för neurokemi. Läs om våra projekt under forskningsfliken och välj ut de som intresserar dig. Kontakta sedan gruppledare för mer information