Ges endast vårterminer

Läkemedel och andra farmakologiskt aktiva substanser intar en framträdande plats inom livsvetenskaperna som vetenskapliga verktyg för att undersöka levande organismers funktion. Därtill syftar en stor del av all forskning inom området till att förstå mekanismerna bakom sjukdomstillstånd för att på så sätt lägga grunden för att utveckla läkemedel.

Intresset för läkemedel är stort men tyvärr beskrivs vanligen bara effekten av dessa på den individuella patienten. Kunskapen om de hur läkemedel verkar på molekylär och cellulär nivå är dock i de allra flesta fall mycket bristfällig.

Målsättningen med kursen är att beskriva de molekylära mekanismerna med vilka läkemedel och andra farmakologiskt aktiva substanser verkar på kroppen och hur dessa mekanismer leder fram till den kliniska effekten.

Kursens fokus kommer att ligga på läkemedel mot de stora folksjukdomarna; CNS relaterade läkemedel (läkemedel mot depressioner, psykoser, ångestsyndrom och neurodegenerativa sjukdomar), smärttillstånd, cancer, hjärt-kärlsjukdomar och infektioner.

Vidare kommer kursen att behandla hur ett läkemedel utvecklas inom industrin; från ett s.k. ”lead” till kliniska prövningar och de svårigheter som är förknippade med att utveckla ett nytt läkemedel.

Skillnaden mellan vetenskapligt utvärderade läkemedel och s.k. alternativa läkemedel kommer att belysas både teoretiskt och med konkreta exempel. Kursen anknyter till institutionens verksamhet som omfattar både forskning (antimikrobiella peptider och målsökande läkemedel) och undervisning inom läkemedelskemi.

Rekommenderad kursbok: Illustrerad farmakologi 1 och 2. Simonsen T och Hasselström J. Natur och Kultur 2012 (Tredje utgåvan).

 

Kursen startar kl. 18.00 onsdagen den 18/1 . Föreläsningarna hålls på onsdagar kl. 18-20 i Magnélisalen, Svante Arrhenius väg 16B.

  1. Aktivera ditt universitetskonto och beställ universitetskort
  2. Registrera dig, klicka på mina studier och sedan på kursregistrering

Webregistreringen öppnar den 29 december och stänger den 16 januari
Du måste vara antagen till kursen för att kunna registrera dig och du måste registrera dig senast den 16 januari. Du måste vara registrerad för att få tillgång till lärplattformen Mondo.

Om du inte kunnat/hunnit registrera dig ska du meddela det i ett e-postmeddelande, med namn och personnummer, till Marie-Louise Tjörnhammar, marie-louise@neurochem.su.se  så ordnar vi det. Den 17 januari börjar vi anta reserver till de återstående platserna.
 

Checklista och viktig information hittar du här
 

Sista inlämningsdag för hemtentamen är 2/6 2016 kl. 16:00

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet.

Upplysningar:

Kursansvarig: Anders Undén,  andersu@neurochem.su.se

Studierektor: Anna-Lena Ström,  anna-lena.strom@neurochem.su.se

 

Tillbaka