Kursen består av ett större litteraturarbete som utformas i samråd med handledaren. Visst laborativt arbete kan förekomma.

Kursens innehåll:

Kursen avser att ge erfarenhet av och kunskap om vetenskaplighet och vetenskapligt arbete inom neurokemi med molekylär neurobiologi. Centrala moment är planering, genomförande och rapportering. Vidare tränas litteratursökning, författande av vetenskaplig rapport samt muntlig rapportering i form av seminarier.

Det vetenskapliga arbetet utförs inom någon av de olika forskargrupperna vid Institutionen för neurokemi. Undervisningen består huvudsakligen av självständigt arbete under handledning samt obligatoriskt deltagande i seminarier.

 

Kursen består av följande moment:

  1. Projekt (13,5 hp), betygskala A-F

  2. Vetenskaplighet (1,5 hp), betygskala U-G

Målsättning:

  • Ge insikt i vetenskaplig forskning genom planering, genomförande och dokumentation av det teoretiska/experimentella arbetet
  • Kunna utvärdera, analysera och dra slutsatser från erhållna resultat
  • Genomföra en väl avgränsad målinriktad vetenskaplig litteraturundersökning
  • Uppvisa ett korrekt vetenskapligt förhållningssätt till projektet
  • Kunna läsa och förstå kemisk primärlitteratur
  • Kunna sammanställa och författa en rapport på engelska samt muntligen rapportera och presentera det självständiga arbetet
  • Visa insikter i begreppet vetenskaplighet

Förkunskaper:

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 135 högskolepoäng varav minst 60 hp kemi. Av dessa ska minst 15 högskolepoäng vara biokemi eller neurokemi med molekylär neurobiologi eller motsvarande.

Institutionen för biologisk grundutbildning är ansvarig för det obligatoriskt momentet Vetenskaplighet 1,5 hp. Momentet ges på svenska. Ny information och anmälan, där du också väljer utbildningstillfälle, finns här.
 

Omfattning:

9 veckors heltidsstudier.

Upplysningar:

Studierektor: Anna-Lena Ström

Tillbaka