Innehåll

Kursen behandlar molekylära mekanismer bakom kemisk signalöverföring med särskilt fokus på den neuromuskulära synapsen. Exciterbara celler, membranpotential, aktionspotential, exocytos och receptor - ligand interaktioners kinetik, samt termodynamik och muskelkontraktion behandlas. Sambandet mellan struktur och funktion hos neurotransmittorer, receptorer och nedbrytande enzymer diskuteras ur kemisk synvinkel.

Webregistreringen öppnar den 4 januari och stänger den 20 januari.
Du måste vara antagen till kursen för att kunna registrera dig och du måste registrera dig senast den 20 januari. Du måste vara registrerad för att få tillgång till lärplattformen Mondo.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer. Deltagande i laborationer och därmed integrerad undervisning är obligatoriskt

Kursen består av följande moment

  1. Teori 4.5 hp
  2. Laborationer 1.5 hp

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Inledande kemi, 18.5 hp (KZ2004), samt 7.5 hp biokemi.

Omfattning

6 veckors heltidsstudier

Upplysningar

Kursansvarig lärare: Docent Anders Undén, tel 164117

Studierektor: Docent Anna-Lena Ström, tel 164169