Ges endast höstterminer

Kursen behandlar grundläggande neurokemiska begrepp såsom nervsystemets celler och anatomi, blod-hjärnbarriären, hjärnans utveckling, elektriska impulser, jonkanaler och pumpar. Dessutom behandlar kursen kemisk signalöverföring, neurotransmittorer och receptorer, psykiska sjukdomar och neurotoxiner. Kursen tar även upp drogers och andra gifters effekter på nervsystemets funktion liksom kemin bakom emotioner, stress, sömn och smärta. Kursen anknyter till vissa teman som berör forskningsverksamheten vid institutionen, tex neurodegeneration och kemikaliers effekter i nervsystemet.

 

Anmälan till HT19 ska ske via www.antagning.se senast den 15/4

 

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet.

Upplysningar:

Kursansvarig: Anna Forsby, anna.forsby@dbb.su.se

Studierektor: Anna-Lena Ström, anna-lena.strom@dbb.su.se

 Tillbaka