Ges endast höstterminer

Kursen behandlar grundläggande neurokemiska begrepp såsom nervsystemets celler, blod-hjärnbarriären, hjärnans utveckling, elektriska impulser, jonkanaler och pumpar. Dessutom behandlar kursen kemisk signalöverföring, neurotransmittorer och receptorer, psykiska sjukdomar och neurotoxiner. Kursen tar även upp drogers och andra gifters effekter på nervsystemets funktion liksom kemin bakom känslor och sinnesintryck. Kursen anknyter till vissa teman som berör forskningsverksamheten vid institutionen, tex Alzheimers sjukdom och kemikaliers verkan i nervsystemet.

Sista inlämningsdag för hemtentamen är kl. 18:00 18/1 2019

Viktig information inför terminsstarten hittar du här.

Webregistreringen är öppen mellan 10 augusti och 27 augusti.

Du måste vara antagen till kursen för att kunna registrera dig och du måste registrera dig senast den 27 augusti för att få gå kursen samt för att få tillgång till lärplattformen Mondo. Den 28 augusti börjar vi kalla reserver till de återstående platserna.

  1. Aktivera ditt universitetskonto och beställ universitetskort
  2. Webregistrera dig. Klicka på mina studier och sedan på kursregistrering

Kursen startar den 5/9  kl. 18.00. Föreläsningarna hålles på onsdagar kl. 18-20 i Magnélisalen, Svante Arrhenius väg 16B.

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet.

Upplysningar:

Kursansvarig: Anna Forsby, anna.forsby@dbb.su.se

Studierektor: Anna-Lena Ström, anna-lena.strom@dbb.su.se

 Tillbaka