Innehåll

Programmet, som har nära forskningsanknytning vid Institutionen för neurokemi är utformat för att täcka de flesta inriktningar inom neurokemi med molekylär neurobiologi, inklusive de molekylära mekanismerna bakom neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom och SCA7, en ärftlig polyglutaminsjukdom, samt cancer i nervsystemet.

Alla kurser ges på engelska.

 

Struktur

Programmet består av en inledande, obligatorisk kurs (KN7001, 15 hp), minst tre valbara kurser (45 hp), upp till 30 hp fritt valda kurser på högskolenivå och ett obligatoriskt examensarbete på avancerad nivå i neurokemi omfattande minst 30 högskolepoäng.

 

Förkunskaper

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen, där minst 90 högskolepoäng i kemi varav 7,5 högskolepoäng i biokemi ingår alternativt 90 högskolepoäng biologi varav 9 högskolepoäng zoofysiologi ingår. Engelska B eller motsvarande.

 

Rangordning av sökande görs utifrån följande kriterier

  1. Relevansen av tidigare studier. Vi tittar på antalet poäng i kemi/biokemi och/eller biologi/zoofysiologi, liksom om eventuella kurser i neurokemi/neurobiologi/neuroscience ingår i kandidatexamen.
  2. Betyget/n i biokemi och/eller zoofysiologi som ingår i kandidatexamen används också som rangordningskriterium.

 
Upplysningar

Studierektor: Anna-Lena Ström, anna-lena.strom@neurochem.su.se