De studenter som genomfört ett av våra mastersprogram har ofta fortsatt med en forskarutbildning antingen vid Stockholms universitet, vid Karolinska institutet eller utomlands bl. a. i Danmark och Tyskland.

 
Utbildningen i neurokemi har lett till att ca 95% av alla som disputerade i neurokemi de senaste 10 åren har gått vidare till postdoktorala studier i USA och Västeuropa och efter detta erhållit anställning i Sverige eller utomlands inom sitt yrkesområde.
 
Idag är ca 3/4 av alla registrerade läkemedel riktade mot olika komponenter inom neuronal signalöverföring (t.ex. lokalanestetika, ångestdämpande, antidepressiva och antipsykotiska droger) och utveckling och förståelse av deras verkningsmekanismer sysselsätter många inom den framgångsrika svenska läkemedelsindustrin. Flertalet forskare inom dessa företag har neurokemisk utbildning.