Ges ej VT16

 

Innehåll

Kursen avser att ansluta till kursen Läkemedels funktion I och omfatta en genomgång av specifika läkemedelsgruppers funktion i molekylära, cellbiologiska och fysiologiska termer. Speciell vikt kommer att läggas vid de farmakodynamiska och farmakokinetiska mekanismerna på molekylär nivå och att koppla dessa till den kliniska effekten och biverkningar. Därutöver kommer en fördjupning i de metoder som används vid läkemedelsutveckling och framställning och modern syntesstrategi att belysas.

Specifika moment innefattar bl.a:

• Neurofarmakologi inklusive behandling av smärta

• Kardiovaskulär farmakologi

• Läkemedel vid sjukdomar i mage, tarm, njurar och luftvägar

• Kemoterapi vid cancer

• Antibiotika och läkemedel mot virus

 

Förkunskaper

Minst 60 hp i kemi eller 60 hp i biologi där kursen Läkemedelsfunktion I, AN, 15 hp (KO7004) eller minst 7.5 hp i biokemi ska ingå. Engelska B eller motsvarande.

 

Kurslitteratur

An Introduction to Medicinal Chemistry, G.L. Patrick, 4th ed. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-923447-9

 

Upplysningar

Studierektor: Anna-Lena Ström, einar.hallberg@neurochem.su.se

Kursansvarig: Anders Undén, andersu@neurochem.su.se