Grundnivå

Kontakt

Studierektor för grundutbildningen
Docent Anna-Lena Ström
anna-lena.strom@neurochem.su.se

Besöksadress
Institutionen för neurokemi
Svante Arrhenius väg 16B, plan 4
Stockholm

Postadress
Institutionen för neurokemi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Expeditionen
Marie-Louise Tjörnhammar
marie-louise@neurochem.su.se
Telefon: 08-16 42 68
Fax: 08-16 13 71
Rum: M410