Orienteringskursen Hjärnans biokemi behandlar hjärnans struktur och funktion samt om bakomliggande orsaker till olika neurodegenerativa sjukdomstillstånd. Kursen går en kväll i veckan under höstterminen och ger 7.5 hp.

 

Orienteringskursen Hjärnans och kroppens läkemedel handlar om hur läkemedel och andra farmakologiskt aktiva substanser verkar på kroppen och hur dessa mekanismer sedan leder fram till den kliniska effekten. Kursen går en kväll i veckan under vårterminen och ger 7.5 hp.

 

Neurokemi, KN5001, som ingår i Kandidatprogrammet i kemi men även kan läsas som fristående kurs.

 

Forskningspraktik i neurokemi, 15 hp utförs inom någon av de olika forskargrupperna vid institutionen. Läs om våra projekt under forskningsfliken och välj ut de som intresserar dig. Kontakta sedan gruppledaren för mer information.

 

Forskningsprojekt i neurokemi, 15 hp utförs inom någon av de olika forskargrupperna vid institutionen. Läs om våra projekt under forskningsfliken och välj ut de som intresserar dig. Kontakta sedan gruppledaren för mer information

 

Examensarbete, 15 hp består av ett större litteraturarbete som utformas i samråd med handledaren. Visst laborativt arbete kan förekomma. Läs om våra projekt under forskningsfliken och välj ut de som intresserar dig. Kontakta sedan gruppledaren för mer information.

 

Examensarbete, 30 hp utförs inom någon av de olika forskargrupperna vid institutionen. Läs om våra projekt under forskningsfliken och välj ut de som intresserar dig. Kontakta sedan gruppledare för mer information.