Presentationer av examensarbeten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för neurokemi
  4. Om oss
  5. Presentationer av examensarbeten

Pedram Farsi, presentation av mastersarbete

"Investigation of a Cancer Therapy Model Based on Glutathione S-Transferase and Chitosan"

Mastersarbeten HT16-VT17

Tisdagen den 30 maj 2017 presenterar institutionens masterstudenter sina examensarbeten i Heilbronnsalen. Presentationerna börjar kl. 09:30 och avslutas kl 15:15

David Dávila, presentation av examensarbete

"Design of chimeric neuropeptide analogues based on galanin and substance P to obtain a possible effect in the treatment of Major depressive disorder"

Presentation av mastersarbete HT16

Torsdagen den 12 januari 2017 presenteras ett examensarbete i neurokemi i Heilbronnsalen. Seminariet börjar kl. 14.45 och avslutas kl 15.35

Presentationer av kandidatarbeten HT16

Torsdagen den 12 januari 2017 presenterar 2 av institutionens kandidatstudenter sina examensarbeten i Heilbronnsalen. Presentationerna börjar kl. 13.30 och avslutas kl 14.40

Mastersarbeten HT15-VT16, juniseminarier

Torsdagen den 23 juni 2016 presenterar 2 av institutionens masterstudenter sina examensarbeten i Heilbronnsalen. Presentationerna börjar kl. 09.30 och avslutas kl 11.00

Mastersarbeten HT15-VT16, majseminarier

Tisdagen den 31 maj 2016 presenterar institutionens masterstudenter sina examensarbeten i Heilbronnsalen. Presentationerna börjar kl. 13:00 och avslutas kl 16:10

Mastersarbeten HT16-VT17

Tisdagen den 30 maj 2017 presenterar institutionens masterstudenter sina examensarbeten i Heilbronnsalen. Presentationerna börjar kl. 09:30 och avslutas kl 15:15

Kontakt

  Besöksadress
  Stockholms universitet
  Arrheniuslaboratoriet
  Svante Arrhenius väg 16B, plan 4
  Stockholm
 
  Postadress
  Stockholms universitet
  Institutionen för biokemi och biofysik
  106 91 Stockholm
 
  Studierektor i neurokemi
  Docent Anna-Lena Ström