Tentamen äger rum 23 augusti, 09:30-14:30 i Heilbronnsalen, Arrheniuslab rum C458. Ta med Id-handling med foto.

Anmälan senast 2017-08-21 mitt.su.se, Mina studier, Tentamensanmälan